De spelregels

De spelregels zijn hier te vinden

Klein Idee

  • Prijs: € 1.018,- euro, bedoeld voor de uitvoering van het ‘kleine idee’.
  • Het ‘kleine idee’ kan op korte termijn worden uitgevoerd.
  • Het ‘kleine idee’ kan door iedereen worden ingezonden.

Groot Idee

  • Prijs: de mogelijkheid om het idee verder uit te werken tegen een vergoeding van de uren en de kosten. Na de uitreiking zal de winnaar in overleg met Waterweg Wonen bespreken welke kosten door wie naar redelijkheid worden gedragen.
  • De winnaar van het ‘grote idee’ krijgt ondersteuning bij de uitwerking door Waterweg Wonen.
  • Het ‘grote idee’ wordt verder uitgewerkt na de Challenge-dag.
  • het ‘grote idee’ kan door iedereen worden ingezonden.
  • Bij het ‘grote idee’ zijn meerdere stakeholders betrokken.
  • Het ‘grote idee’ heeft effect op het woongeluk van de bewoners van de Marnixflat op de lange termijn.