Bewonerslunch: top of flop?!

Eind oktober hebben we met vele bewoners een leuke lunch gehad. Tijdens de lunch hadden we het over de mogelijkheden in en rondom de flat voor het woongeluk: zijn deze top of flop? Denk daarbij aan bijvoorbeeld de mogelijkheid om familie of zorgverleners te ontvangen, in de natuur te zijn, boodschappen te doen of anderen te helpen. Met groene en rode kaartjes gaven bewoners per categorie aan of ze de mogelijkheid top (groen) of flop (rood) vinden. Daarna lichtten een aantal bewoners hun keuze toe. De meeste bewoners gaven aan tevreden te zijn over de mogelijkheden in en rondom de flat. Toch is er zeker ruimte voor verbetering.

Daarna gingen we aan de slag met de ‘positieve gezondheid’ van bewoners. In het spinnenweb ziet u het gemiddelde van de bewoners per categorie. Die vonden wij best hoog!

Gebaseerd op allebei de onderdelen zien wij in de Marnixflat vooral mogelijkheid tot verbetering in de volgende thema’s: beweging, verbinding en mobiliteit. We dagen iedereen dan ook uit om met ideeën te komen op deze thema’s! Heb je een geweldig idee op een ander thema, dan mag dat natuurlijk ook. Geef in je beschrijving dan wel even aan waarom dit thema in jouw ogen relevant is voor de Marnixflat.

Beweging

In de flat is geen sportgelegenheid. Niet iedereen is meer in staat om op de loopband te rennen, gewicht te heffen of te dansen! Hoe blijven we allemaal op onze eigen manier in beweging?

Verbinding

Er wonen verschillende groepen bewoners in de flat. Hoe kunnen we naast het fantastische werk van de ‘ontspanningsvereniging’ zorgen dat alle bewoners zoveel mogelijk met elkaar en de buurt in contact zijn en blijven?

Mobiliteit

Rotterdam, Schiedam en het stadscentrum van Vlaardingen zijn niet ver weg. Maar hoe zorgen we dat bewoners – met of zonder beperking of grote beurs – op de gewenste tijden kunnen reizen?

Post Author: marnix_admin

One Reply to “Bewonerslunch: top of flop?!”

 1. Are an individual tired of lookjing within the looking glass and viewing those yucky reed humps all over the face?
  Juust how would you llike distinct, wonderful skin? We have put
  together all the very best tips to help a person geet clear skin of which yoou can be proud of, and help you
  to hlp no longer have to deal with frustrating blemishes.San diego jobs

  Many who suffer having acne blemishes pop this oil-filled pores.
  If you choose choose to pop a zit, do this with clean hands.
  Do not forget about the fingernails, either; you want to prevent producng more bacteria on the afflicted pore.
  You will more than likely see a reduction regarding pimple if you
  can be capable to put your current pimples responsibly.

  Remain hydrated to help with pimples breakouts.
  Try to consume a minimum of eight glasses connected
  with water a day to help maintain clear skin. Waters flushes
  out the toxins iin your body, which in turn also includes your skin. Not necessarily onpy will your pores and skin be
  free from acne-causing toxins, yet it will probably be
  in a position to keep the correct amount of dampness, to give it some sort of much healthier glow.houston schools

  If an individual needsan diego jobs to reduce a new large, red pimple, use a cold compress or possibly an menlo parkice dice
  wrapped iin a fabric. Applying often the cold
  decrease just before bed may case reduced redness early in the day, because thhe cold
  will certainly lower the blood flo to be able to
  the blemish along with the puffiness will decrease.

  One of the best ways to clear up pimplee is to have a 10 minute go
  outdoors any day. The sun’s rays and new air have an really positive effect
  on thee skin. Make sure that you don’t stay out too much time, although,
  as burning skin has a negative effect plus
  your acne could become even worse in the future.prizee com

  As you can see, clear, beautiful skin may be yours. Cope with have to dread looking in the mirror juet to have those annoying, red humps gazing back at an individual.
  Follow the tips in addition to you can tell pimples to pack its carriers
  and move on ouut there. That you are now ready in order to enjoy hunting in typically the mirror aat your brand-new, beautiful, clear skin. https://www.findermt.com

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.